Tuomioistuinharjoittelu

Vuoden 2019 aikana tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa aloittavat käräjänotaarit on jo valittu vuonna 2018.


1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.


Tuomarinkoulutuslautakunta tulee tiedottamaan käräjänotaarien haku- ja valintamenettelystä myöhemmin erikseen.


 
Julkaistu 7.1.2019