Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita

Julkaistu 16.3.2020  Päivitetty 17.3.2020

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Tuomioistuimet voivat joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä lykätään ja jo sovittuja istuntoja peruutetaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Tuomioistuimet viestivät muutoksista toiminnassaan omilla palvelusivuillaan.

Jo sovitut istuntokäsittelyt (ohje kansalaisille)

Mikäli olet sairauden vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja tuomioistuimen palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja viraston palvelusivuilta löytyvän tuomioistuimen sähköpostiosoitteen kautta.

Jo sovitut istuntokäsittelyt (ohje sidosryhmille)

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Sairaana tai altistuneena ei ole syytä saapua istuntokäsittelyyn.

Käsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsun saaneille asianosaisille ja todistajille henkilökohtaisesti. Asiaan liittyvät muut henkilötahot – syyttäjät, avustajat, tulkit – pyritään tavoittamaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, mutta tarvittaessa on mahdollista ja jopa suotavaa olla vireillä olevan asian tai muun tiedustelun osalta suoraan yhteydessä tuomioistuimeen. Tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian.

Muu asiointi tuomioistuimessa

Tuomioistuimen asiakaspalvelu toimii normaalisti, ellei tuomioistuimen omalla palvelusivulla ole ilmoitettu poikkeusaikatauluista. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen tuomioistuimessa

Tuomioistuimessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tuomioistuinten omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Tuomioistuimessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.