Käräjätuomarin T11 määräaikainen virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
23.03.2018
Virasto:
Kanta-Hämeen käräjäoikeus

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.6.-31.12.2018


Virkasuhteeseen nimitettävän kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden kanslia sijaitsee Hämeenlinnassa.

Kanta-Hämeen käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 23.3.2018 ennen virka-ajan päättymistä.


Kanta-Hämeen käräjäoikeuden osoite on, Arvi Kariston katu 5, 13100 Hämeenlinna ja sähköpostiosoite, kanta-hame.ko@oikeus.fi

Tiedusteluihin vastaa laamanni Tuula Lehto, puhelin 029 56 47310


Hämeenlinnassa, Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa 5.3.2018

Tuula Lehto

Laamanni


 
Julkaistu 8.3.2018