Käräjätuomarin T11 virkasuhde Kemi-Tornion käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
31.05.2018
Virasto:
Kemi-Tornion käräjäoikeus

Kemi-Tornion käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen käräjätuomarin T11 virkasuhde ajalle 1.7.2018 – 31.12.2018.

Virkasuhteeseen nimettävän kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Kemi-Tornion käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Kemi-Tornion käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 31.5.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedusteluihin vastaa laamanni Kimmo Saarela, puhelin 029 56 49917

Kemi-Tornion käräjäoikeuden postiosoite on Valtakatu 39, 94100 Kemi, telefax 02956 49913 ja sähköposti kemi-tornio.ko@oikeus.fi.

Kemi-Tornion käräjäoikeudessa 16.5.2018

Laamanni Kimmo Saarela

 
Julkaistu 16.5.2018