Keski-Suomen käräjäoikeudessa laamannin D19 määräaikainen virka 1.8.2018 - 31.7.2025

Viimeinen hakupäivä:
29.09.2017
Virasto:
Keski-Suomen käräjäoikeus

Julistetaan haettavaksi:

Keski-Suomen käräjäoikeudessa laamannin D19 määräaikainen virka 1.8.2018-31.7.2025.

Virkaan liittyvistä yleisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016), jonka mukaan virkaan nimitettävältä vaaditaan myös johtamistaitoa.

Keski-Suomen käräjäoikeus on henkilöstöltään Suomen viidenneksi suurin käräjäoikeus. Henkilökuntaa on noin 80, joista tuomareita noin 20. Tuomiopiiri käsittää Keski-Suomen maakunnan. Käräjäoikeuden kanslia ja istuntopaikka sijaitsevat Jyväskylässä, käräjäoikeudella ei ole sivutoimipisteitä.

Vaasan hovioikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava hovioikeuden kirjaamoon viimeistään 29.9.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hovioikeudessa, elokuun 30 päivänä 2017

Ma. kansliapäällikkö Sandra Wallin

puh. 029 5641 657

Osoite:

Vaasan hovioikeus / Kirjaamo

PL 217, 65101 VAASA

sähköposti: vaasa.ho@oikeus.fi

Tiedustelut: Keski-Suomen käräjäoikeus/laamanni Tapani Koppinen, p. 050 5464 079.

 
Julkaistu 1.9.2017