Keski-Suomen käräjäoikeudessa käytettäviä lomakkeita

(lomakkeet tulostettava)

Tietoa oikeudenkäyntimaksuista Tuomioistuinten maksut -sivulla.


Avioero

Avioerohakemus.pdf (pdf, 0.04 Mt) Ohje avioeron hakemiseen (pdf, 0.03 Mt)

Rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Rekisteröidyn parisuhteen purkamishakemus (pdf, 0.06 Mt)

Tuomioistuinsovittelu

Sovitteluhakemus (pdf, 0.06 Mt) Lomake menettelyn valinnasta (pdf, 0.07 Mt) Tietoa lapsiasioiden sovittelusta

Asiakirjan kuolettaminen

Hakemus asiakirjan kuolettamiseksi.pdf (pdf, 0.19 Mt) Asiakirjan kuolettaminen ohje.pdf (pdf, 0.18 Mt)

Lähestymiskielto

Lahestymiskieltohakemus (pdf, 1.33 Mt)

Riidattomat velkomusasiat

Haastehakemus (velkomus) (pdf, 0.06 Mt) Haastehakemus (huoneenvuokra) (pdf, 0.06 Mt) Ohje velkomusasioista (pdf, 0.08 Mt)

Muutoksenhaku

Sähköinen asiointi riidattomissa velkomusasioissa

Riidattomien velkasaatavien palvelun kautta kantaja (velkoja) voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuden käsiteltäväksi, seurata haastehakemuksensa käsittelyä käräjäoikeudessa, hakea ratkaisunsa palvelun kautta ja siirtää sen lopulta ulosottoon.

Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on 1 kantaja (velkoja) ja 1 tai useampi vastaaja (velallinen).

Sähköinen asiointi -palveluun.Ohje asiakirjojen toimittamisesta käräjäoikeudelle/ turvapostin lähettäminen.

 
Julkaistu 25.7.2019