Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019 lukien

Julkaistu 21.8.2019

Käsittely keskitetään ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Riidattomien velkomusasioiden ja muiden ns. summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen.

Tämä tarkoittaa sitä, että summaaristen asioiden käsittely Keski-Suomen käräjäoikeudessa lakkaa ja Keski-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat käsitellään 1.9.2019 lukien Pohjanmaan käräjäoikeudessa.

Ennen 1.9.2019 Keski-Suomen käräjäoikeuteen saapuneet summaariset asiat käsitellään Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Näissä asioissa yhteyttä tulee ottaa edelleen Keski-Suomen käräjäoikeuteen.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Näin voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista:

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Pohjanmaan käräjäoikeuden yhteystiedot:

https://oikeus.fi/karajaoikeudet/pohjanmaankarajaoikeus/fi/index.html

Oikeusministeriön tiedote 17.6.2019

https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/summaaristenriita-asioidenkasittelymuuttuu1.9.2019.html