Kymenlaakson käräjäoikeudessa kolme käräjätuomarin T11 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
03.11.2017
Virasto:
Kymenlaakson käräjäoikeus

Kymenlaakson käräjäoikeudessa on 6.10.2017 tullut haettavaksi kolme käräjätuomarin T11 virkaa. Virat täytetään 1.1.2018, 1.4.2018 ja 1.5.2018 lukien (yhteensä kolme virkaa).

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Kymenlaakson käräjäoikeudella on kansliat Kouvolassa ja Kotkassa.

Kymenlaakson käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset on toimitettava Kymenlaakson käräjäoikeudelle viimeistään 3.11.2017 ennen virka-ajan päättymistä.

Kymenlaakson käräjäoikeuden osoite on Kauppalankatu 43 A, 45100 Kouvola ja sähköpostiosoite kymenlaakso.ko@oikeus.fi

Tiedustelut laamanni Markku Almgrén, puhelin 029 56 45812

Kymenlaakson käräjäoikeudessa 6.10.2017

Laamanni Markku Almgrén

 
Julkaistu 6.10.2017