Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelu

Käräjäoikeudessa on viisi tuomioistuinharjoittelua suorittavaa käräjänotaaria, joista kolme on sijoitettuna käräjäoikeuden Raaseporin kansliaan ja kaksi Lohjan kansliaan. Yhden vuoden kestävät harjoittelujaksot alkavat Raaseporissa 1.1., 1.5. ja 1.9. sekä Lohjalla 1.1. ja 1.7. Vuoden 2017 alusta lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tiedusteluihin vastaa hallintosihteeri Päivi Eskola 029 56 44025 tai käräjäsihteeri Tuula Holm 029 56 44044

 
Julkaistu 7.6.2018