Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa käräjätuomarin T 11 virka

Viimeinen hakupäivä:
17.08.2018
Virasto:
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Espoon käräjäoikeus ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus yhdistyvät 1.1.2019 uudeksi
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2019 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 11 virka. Viran sijoituspaikka on Espoo.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset on toimitettava Länsi-Uudenmaan
käräjäoikeuden kansliaan viimeistään perjantaina 17.8.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden postiosoite on Ajurinpuisto 4, PL 29, 10601 Tammisaari ja
sähköpostiosoite lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tiedusteluihin vastaavat laamanni Klaus Ekelund, puhelin 029 564 4063 ja
osastonjohtaja, käräjätuomari Ilkka Lahtinen, puhelin 029 564 5019.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 26.6.2018

Laamanni Klaus Ekelund


 
Julkaistu 26.6.2018