Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa kolme määräaikaista käräjätuomarin T 11 virkasuhdetta

Viimeinen hakupäivä:
30.10.2020
Virasto:
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi kolme määräaikaista käräjätuomarin
T 11 virkasuhdetta, jotka täytetään
- 1.1.2021 lukien ja enintään 30.10.2026 asti,
- 1.1.2021 lukien ja enintään 31.1.2025 asti ja
- 1.1.2021 lukien ja enintään 31.12.2021 asti.

Käräjätuomarin päätehtävänä on käsitellä joko rikosasioita tai riita-asioita sekä lisätehtävänä muita käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä. Tehtävänkuvan tarkemmasta sisällöstä päättää lainkäyttöosaston johtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakijalta odotetaan tuomioistuinlaitoksen tuntemusta sekä tuomioistuinkokemusta.

Hakemukset toimitetaan valtion työnhakusivustolle, www.valtiolle.fi (ID: 25-817-2020) viimeistään perjantaina 30.10.2020 klo 16.15. Korkeimmalle oikeudelle osoitetut hakemukset voi tarvittaessa toimittaa myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kansliaan, osoite Vitikka 1 B, 02630 Espoo, sähköposti lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tiedusteluihin vastaa laamanni Ilkka Lahtinen, puhelin 029 564 5019.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 8.10.2020

Laamanni Ilkka Lahtinen

 
Julkaistu 8.10.2020