Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa neljä käräjätuomarin T 11 virkaa

Viimeinen hakupäivä:
29.01.2020
Virasto:
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi neljä 1.1.2020 avoimeksi tulevaa käräjätuomarin T 11 virkaa.

Käräjätuomarin päätehtävänä on käsitellä joko rikosasioita tai riita-asioita sekä lisätehtävänä muita käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä. Tehtävänkuvan tarkemmasta sisällöstä päättää lainkäyttöosaston johtaja.

Viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Hakijalta odotetaan tuomioistuinlaitoksen tuntemusta sekä tuomioistuinkokemusta.

Hakemukset toimitetaan valtion työnhakusivustolle, www.valtiolle.fi (ID: 25-1135-2019) viimeistään keskiviikkona 29.1.2020 klo 16.15 mennessä. Hakemuksen voi tarvittaessa toimittaa myös
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kansliaan, osoite Vitikka 1 B, 02630 Espoo,
sähköposti: lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tiedusteluihin vastaa laamanni Ilkka Lahtinen, puhelin 029 564 5019.


Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa 31.12.2019

Laamanni Ilkka Lahtinen

 
Julkaistu 31.12.2019