Käräjäoikeuden tiedotteet

25.5.2020
»

Epidemiatilanteen vakiinnuttua Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus ryhtyy 1.6.2020 lukien toimittamaan istuntoja henkilökohtaisesti istuntosalissa läsnä ollen myös kiireettömissä asioissa. Istunnot järjestetään niin, että istuntosaleissa ja odotustiloissa on riittävät suojaetäisyydet ja yhtä aikaa läsnä mahdollisimman vähän väkeä. Myös muista suojatoimenpiteistä huolehditaan. Kaikki ne istunnot, jotka soveltuvat etäyhteyksin toimitettaviksi, toimitetaan edelleen lähtökohtaisesti etäyhteyksin.

Julkaistu 24.3.2015