Summaaristen asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Julkaistu 13.8.2019

Summaaristen asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019: käsittely keskitetään ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Riidattomien velkomisasioiden ja muiden ns. summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että summaaristen asioiden käsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa lakkaa ja että Itä-Uudenmaan käräjäoikeus käsittelee 1.9.2019 lukien paitsi oman tuomiopiirinsä myös Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tiedote: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/fi/index/ajankohtaista.html

Ennen 1.9.2019 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen saapuneet summaariset asiat käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Näissä asioissa yhteyttä tulee ottaa edelleen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuteen.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Näin voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä. Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Asiointi Itä- ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuksissa:

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus: Itä-Uudenmaan käräjäoikeus - Oikeus.fi / Tuomioistuimet / Käräjäoikeudet / Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-uudenmaankarajaoikeus/fi/index.html

Oikeusministeriön tiedote 17.6.2019 https://oikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/summaaristenriita-asioidenkasittelymuuttuu1.9.2019.html