Tuomioistuinharjoittelu

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa on 11 käräjänotaaria. Kukin suorittaa vuoden mittaisen harjoittelun. Harjoittelujaksot alkavat vuosittain 1.2. (neljä paikkaa), 1.6. (kolme paikkaa) ja 1.10. (neljä paikkaa). Harjoittelupaikat täytetään edellisen vuoden syksyllä.

Käräjänotaarien valinnan tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Se huolehtii myös harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä.

Käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. Kukin lainkäyttöosaston johtaja vastaa omalla osastollaan harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta sekä sisällöstä. Lisäksi laamanni nimittää kullekin lainkäyttöosastolle vähintään yhden käräjänotaarien ohjaamisesta vastaavan tutortuomarin. Eri asiaryhmillä voi olla oma tutortuomarinsa. Tutortuomari opastaa ja neuvoo käräjänotaaria lainkäyttöasioissa ja toimii tukena osastolla harjoittelun ajan.

Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Outi Lehmijoki, outi.lehmijoki@oikeus.fi tai 029 56 45035.

Julkaistu 17.10.2019