Vid Västra Nylands tingsrätt ett tjänsteförhållande som lagman (D 20) för viss tid

Sista ansökningsdag:
22.03.2019
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås enligt 12 kap. 3 § 2 mom. domstolslagen ett tjänsteförhållande för viss tid gällande lagmanstjänsten D 20från och med den 1.5.2019 till den 31.10.2019 (dnr 93/2042/2019).

Om behörighetsvillkoren stadgas i 10 kap. domstolslagen.

Till Helsingfors hovrätt ställda skriftliga ansökningar skall tillställas hovrättens registratorskontor, Sundholmstranden 7 I, PB 132, 00181 Helsingfors, senast fredagen 22.3.2019 före tjänstetidens utgång. Till ansökan ska fogas ett aktuellt matrikelutdrag eller nödvändiga betyg över avlagda examen och utredning om arbetserfarenhet.

Helsingfors hovrätt 28.2.2019

Förfr.
Kanslichef Hanna Nikkilä
029 5640 600

 
Publicerad 1.3.2019