Vid Västra Nylands tingsrätt fyra tjänster som tingsdomare T 11

Sista ansökningsdag:
29.01.2020
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas fyra tjänster som tingsdomare T 11 som blir öppna 1.1.2020.

Tingsdomarens huvudsakliga uppgift är att behandla antingen brottmål eller tvistemål och som tilläggsuppgift övriga ärenden vilka behandlas i tingsrätten. Chefen för lagskipningsavdelningen bestämmer om det exakta innehållet i arbetsbeskrivningen.

Om tjänstens behörighetskrav stadgas i domstolslagens 10 kapitel.

Sökande förutsätts ha kännedom om domstolsväsendet samt erfarenhet av domstolsarbete.

Vi önskar att ansökan görs på statens webbplats för lediga tjänster, www.valtiolle.fi
(ID: 25-1135-2019) senast onsdagen 29.1.2020 före tjänstetidens utgång kl 16.15.
Ansökan kan också lämnas till Västra Nylands tingsrätts kansli, adress Vitikka 1 B, 02630 Esbo,
e-post: lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tilläggsinformation ger lagman Ilkka Lahtinen, telefon 029 564 5019.


Västra Nylands tingsrätt 31.12.2019

Lagman Ilkka Lahtinen

 
Publicerad 1.1.2020