Vid Västra Nylands tingsrätt två tjänster som tingsdomare T 11

Sista ansökningsdag:
27.12.2018
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Tingsrätten har som uppgift att erbjuda rättsskydd i sin domkrets genom att avgöra inkomna ärenden opartiskt, rättvist och säkert. Antalet tingsrätter i Finland är i dag 27 och från och med 1.1.2019 kommer antalet tingsrätter att vara 20. Esbo tingsrätt och Västra Nylands tingsrätt sammanslås 1.1.2019. Domkretsen för nya Västra Nylands tingsrätt kommer att omfatta Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Tingsrättens kansli ligger i Esbo och sammanträdesplats i Raseborg. Lokalprojektet för den nya tingsrätten har påbörjats. Tills de nya lokalerna blir färdiga sker arbetet i Esbo, Lojo och Raseborg. Västra Nylands tingsrätt tillhör Helsingfors hovrättsdistrikt. Vid tingsrätten arbetar cirka 140 personer och den är tvåspråkig. Majoriteten av befolkningen har finska som modersmål.

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas en tjänst som tingsdomare T 11, som blev öppen 1.12.2018 och en tjänst som tingsdomare T 11, som blir öppen 1.1.2019. Tjänsternas placeringsort är antingen Raseborg eller Lojo.

Tingsdomarens huvudsakliga uppgift är att behandla brottmål och tvistemål samt ansökningsärenden. Avdelningschefen bestämmer om det exakta innehållet i arbetsbeskrivningen.

Om tjänstens behörighetskrav stadgas i domstolslagens 10 kapitel.

Sökande förutsätts ha kännedom om domstolsväsendet samt erfarenhet av domstolsarbete.

Vi önskar att ansökan görs på statens webbplats för lediga tjänster, www.valtiolle.fi
(ID: 25-830-2018) senast den 27.12.2018 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Ansökan kan också lämnas till Västra Nylands tingsrätts kansli adress Formansallén 4, PB 29, 10601 Ekenäs,
e-post: lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tilläggsinformation ger lagman Klaus Ekelund, telefon 029 564 4063.

Västra Nylands tingsrätt 4.12.2018

Lagman Klaus Ekelund

 
Publicerad 4.12.2018