Vid Västra Nylands tingsrätt en tjänst som tingsdomare T 13

Sista ansökningsdag:
06.03.2018
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas en tjänst som tingsdomare T 13 som blir öppen 1.9.2018.

Västra Nylands tingsrätt har kanslier i Raseborg och Lojo och en sammanträdesplats i Kyrkslätt.

Om tjänstens behörighetskrav stadgas i domstolslagens 10 kapitel.

Skriftliga ansökningar riktade till Västra Nylands tingsrätt tillställs Västra Nylands tingsrätts kansli senast tisdagen 6.3.2018 före tjänstetidens utgång.

Tingsrättens postadress är Formansallén 4, PB 29, 10601 Ekenäs och e-postadress lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tilläggsinformation ger lagman Klaus Ekelund, telefon 029 564 4063

Västra Nylands tingsrätt 6.2.2018

Lagman Klaus Ekelund

 
Publicerad 6.2.2018