Vid Västra Nylands tingsrätt tre tjänsteförhållanden som tingsdomare för viss tid T 11

Sista ansökningsdag:
30.10.2020
Ämbetsverk:
Västra Nylands tingsrätt

Vid Västra Nylands tingsrätt lediganslås att sökas tjänsteförhållanden som tingsdomare för viss tid
T 11, som ska uppfyllas
- från och med 1.1.2021 och högst till 30.10.2026,
- från och med 1.1.2021 och högst till 31.1.2025 och
- från och med 1.1.2021 och högst till 31.12.2021.

Tingsdomarens huvudsakliga uppgift är att behandla antingen brottmål eller tvistemål och som tilläggsuppgift övriga ärenden vilka behandlas i tingsrätten. Chefen för lagskipningsavdelningen bestämmer om det exakta innehållet i arbetsbeskrivningen.

Om tjänstens behörighetskrav stadgas i domstolslagens 10 kapitel.

Sökande förutsätts ha kännedom om domstolsväsendet samt erfarenhet av domstolsarbete.

Vi önskar att ansökan görs på statens webbplats för lediga tjänster, www.valtiolle.fi
(ID: 25-817-2020) senast fredagen 30.10.2020 före tjänstetidens utgång kl 16.15. Ansökningarna som riktas till Högsta domstolen kan också lämnas till Västra Nylands tingsrätts kansli, adress Vitikka 1 B, 02630 Esbo, e-post lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Tilläggsinformation ger lagman Ilkka Lahtinen, telefon 029 564 5019.

Västra Nylands tingsrätt 8.10.2020

Lagman Ilkka Lahtinen

 
Publicerad 8.10.2020