25.5.2020
»

Efter epidemisituationen har stabiliserat sig, börjar Västra Nylands tingsrätt ordna sammanträden med fysisk närvaro även vid icke-brådskande ärenden från och med 1.6.2020. Sammanträdena organiseras så att det finns tillräckliga säkerhetsavstånd mellan personer i rättssalarna och väntrummen samt att så få personer som möjligt närvarar samtidigt. Även andra skyddsåtgärder har vidtagits. Utgångspunkten är att alla sammanträden som kan ordnas via fjärranslutningar ordnas fortfarande via fjärranslutningar.

13.8.2019
»

Behandlingen av summariska tvistemål ändras 1.9.2019: behandlingen centraliseras och användningen av e-tjänster blir obligatorisk.

Publicerad 24.3.2015