Behandlingen av summariska tvistemål ändras 1.9.2019

Publicerad 13.8.2019
Behandlingen av summariska tvistemål ändras 1.9.2019: behandlingen centraliseras och användningen av e-tjänster blir obligatorisk.

Behandlingen av ostridiga fordringsmål och andra summariska tvistemål centraliseras från den 1 september 2019 till nio tingsrätter. Detta innebär att Västra Nylands tingsrätt kommer inte längre från hösten 2019 att behandla summariska tvistemål och att Östra Nylands tingsrätt förutom de summariska tvistemålen inom den egna domkretsen även behandlar summariska tvistemål inom domkretsen för Västra Nylands tingsrätt.

Östra Nylands tingsrätts meddelande: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/sv/index/aktuellt.html

De summariska ärenden som har kommit till Västra Nyland tingsrätt före 1.9.2019 slutbehandlas i Västra Nylands tingsrätt. Förfrågningar angående dessa ärenden riktas även i fortsättningen till Västra Nylands tingsrätt.

Användningen av e-tjänster blir från den 1 september 2019 obligatorisk för andra än privatpersoner som agerar i egen sak. De kan lämna in sin stämningsansökan till tingsrätten även i pappersform eller som e-postbilaga. Så kan man även gå till väga i undantagsfall när en stämningsansökan inte kan göras i en elektronisk ärendehanteringstjänst eller i Santra-systemet. Ytterligare information om undantagssituationer och e-tjänster: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/riita-asiat_1/sahkoinenhaastehakemus.html

Skötande av ärenden i Östra- och Västra Nylands tingsrätt:

Östra Nylands tingsrätt: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/ita-uudenmaankarajaoikeus/sv/index.html

Västra Nylands tingsrätt: https://oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-uudenmaankarajaoikeus/sv/index.html

Justitieministeriets pressmeddelande 17.6.2019

https://oikeus.fi/sv/index/ajankohtaista/tiedotteet/2019/06/summaaristenriita-asioidenkasittelymuuttuu1.9.2019.html