Tingsrättens sammanträdesplatser

Här finns också körinstruktioner och trafikförbindelser

Esbo sammanträdesplats

Vitikka 1 B

ESBO

Allmänna fortskaffningsmedel:

Regiontrafik: Buss 203 och buss 543 från Alberga, stannar i Klobbacken också. Buss 114 och buss 532 från Alberga stannar i Kneckbacken.

Tågen U, E och L anländer till Kera, från stationen är en 15 minuters promenad till tingsrätten. Adress: Vitikka 1 B 2, 02630 Espoo.

Lojo sammanträdesplats

Postgatan 3 C

LOJO

Allmänna fortskaffningsmedel:
Regiontrafik:buss 206 avgår från Kampen och de stannar utanför tingsrätten Klobbacken. Buss 203 och buss 543 från Alberga, stannar i Klobbacken också. Buss 114 och buss 532 från Alberga stannar i Kneckbacken.

Tågen U, E och L anländer till Kera, från stationen är en 15 minuters promenad till tingsrätten. Adress: Vitikka 1 B 2, 02630 Espoo.
Allmänna fortskaffningsmedel:
Regiontrafik:buss 206 avgår från Kampen och de stannar utanför tingsrätten Klobbacken. Buss 203 och buss 543 från Alberga, stannar i Klobbacken också. Buss 114 och buss 532 från Alberga stannar i Kneckbacken.

Tågen U, E och L anländer till Kera, från stationen är en 15 minuters promenad till tingsrätten. Adress: Vitikka 1 B 2, 02630 Espoo.
Allmänna fortskaffningsmedel:
Regiontrafik:buss 206 avgår från Kampen och de stannar utanför tingsrätten Klobbacken. Buss 203 och buss 543 från Alberga, stannar i Klobbacken också. Buss 114 och buss 532 från Alberga stannar i Kneckbacken.

Tågen U, E och L anländer till Kera, från stationen är en 15 minuters promenad till tingsrätten. Adress: Vitikka 1 B 2, 02630 Espoo.
dalta.

Lojo tingsplats ligger i mitten av Lojos centrum addressen Postgatan 3 C i rätthuset.

Att köra på väg 25 med bil kommer att lämna motorvägen från korsningen, läser "Lohja, Lojo, Pitkäniemi, Gruotila". När du kommer från Helsingfors, sväng höger vid ingången till Suurlohjankatu från Hanko och kör bara 800 meter på höger körfält. Savingshus vid Latvala och korsningar efter det att den har tagits i bruk. Från Postikatu sväng höger vid Laurinkatu ca 400 meter bort, vid köpcentret Prisma.


Kyrkslätt sammanträdesplats

Stationsvägen 7

KYRKSLÄTT

Från Jorvasvägen kör man via övergångsbron mot Kyrkslätt centrum och längs Hagavägen till Stationsvägen. Tingsrättens sammanträdesutrymmen finns i polishuset. (Adress: Stationsvägen 7, KYRKSLÄTT

Raseborgs sammanträdesplats

Formansallén 4

EKENÄS

Från Helsingfors kör man längs stamväg 51/25 till Ekenäs förbi första infarten till vänster, Garnisonen, (Dragsvik), tar andra infarten (till höger) över överfartsbron och efter första huset (Polisen) till höger in på tingshusets gård. (Adress: Formansallén 4, EKENÄS)

Från Hangö kör man längs stamväg 25 över broarna till uppfarten till Ekenäs, där svänger man till höger och efter första huset (Polisen) till höger in på tingshusets gård.

Parkeringsplatser finns på tingshusets gård.

 
Publicerad 2.9.2019