Nya Västra Nylands tingsrätt inleder sin verksamhet 1.1.2019

Publicerad 3.12.2018  Uppdaterad 11.12.2018

Nya Västra Nylands tingsrätt inleder sin verksamhet 1.1.2019.

Nuvarande Esbo och Västra Nylands tingsrätter sammanslås till nya Västra Nylands tingsrätt vid årsskiftet. De mål som är anhängiga övergår direkt för behandling till den nya tingsrätten.

Tingsrättens kansli är i Esbo. Kundtjänsten och mottagningen av handlingar vid verksamhetsställena i Raseborg och Lojo upphör 31.12.2018.

Sammanträdessalarna förblir desamma, tills tingsrättens gemensamma lokaliteter färdigställs i framtiden i Esbo. Tidsschemat för projektet med lokaliteterna har inte ännu bekräftats.


Kontaktinformationen till Västra Nylands tingsrätt är från 1.1.2019:

Postadress Vitikka 1, 02630 Esbo

E-postadress lansi-uusimaa.ko@oikeus.fi

Växel 029 56 44000 - betjäning på svenska 029 56 50421

Fax 029 56 45157

Nättjänsten www.oikeus.fi/karajaoikeudet/lansi-uudenmaankarajaoikeus


Besöksadresser Västra Nylands tingsrätts kansli och

sammanträdesplatsen i Esbo: Vitikka 1 B, Esbo

(öppet vardagar 8 – 16.15)

sammanträdesplatsen i Raseborg: Formansallén 4, Raseborg

sammanträdesplatsen i Lojo: Postikatu 3, Lojo

sammanträdesplatsen i Kyrkslätt: Stationsvägen 7, Kyrkslätt

Sammanslagningen baserar sig på strukturreformen av tingsrätterna. Mer information om strukturreformen.


Mer information:

lagman Klaus Ekelund, Västra Nylands tingsrätt, 029 56 44063

lagman Ilkka Lahtinen, Esbo tingsrätt, 029 56 45019

förvaltningsdirektör Outi Lehmijoki, 040 7165773