Käräjätuomarin T11 virka Lapin käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
28.11.2019
Virasto:
Lapin käräjäoikeus

Lapin käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.1.2020 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T11 virka. Virka sijoittuu tällä hetkellä käräjäoikeuden Kemin toimipaikkaan.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Käräjätuomarin päätehtävänä on Kemin kansliassa käsitellä joko rikosasioita tai riita-asioita sekä lisätehtävänä muita käräjäoikeudessa käsiteltäviä asiaryhmiä.

Lapin käräjäoikeudelle osoitettu hakemus tulee jättää sähköisesti Valtiolle.fi -järjestelmään ID 25-298-2019, kirjallisesti käräjäoikeuden postiosoitteeseen (Lapin käräjäoikeus Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi) tai sähköpostilla käräjäoikeuden sähköpostiosoitteeseen (lappi.ko@oikeus.fi) viimeistään 28.11.2019 ennen virka-ajan päättymistä.

Virkaan valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tiedustelut: laamanni Jyrki Kiviniemi, puh. 02956 50155, jyrki.kiviniemi@oikeus.fi

Lapin käräjäoikeudessa 30.10.2019

Laamanni Jyrki Kiviniemi

 
Julkaistu 31.10.2019