Viimeinen hakupäivä:
10.12.2020
Virasto:
Lapin käräjäoikeus

Lapin käräjäoikeudessa Rovaniemen toimipaikassa julistetaan haettavaksi määräaikainen maaoikeusinsinöörin T12 virkasuhde ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021. Tehtävään kuuluu myös toimia Oulun käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörinä erikseen sovitulla tavalla. Tästä tehtävästä maksetaan erillinen lisä.

Virkaan vaaditaan maanmittauksen alalla suoritettu tehtävään soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto sekä hyvä kokemus kiinteistötoimitusten suorittamisessa ja hyvä perehtyneisyys kiinteistöjen arviointiin.

Palkkaus on tuomioistuinten tuomareiden palkkausjärjestelmän palkkausluokan T12 mukainen

Virkasuhteeseen valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella turvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Hae työpaikkaa sähköisesti Valtiolle.fi järjestelmän kautta ID 25-1023-2020  viimeistään 10.12.2020 klo 16:15. Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Lapin käräjäoikeus

Oikeustalo, Valtakatu 17

96200 Rovaniemi

Tiedustelut laamanni Jyrki Kiviniemi, puh. 02956 50155.

Rovaniemellä 12.11.2020

Laamanni Jyrki Kiviniemi

 
Julkaistu 12.11.2020