Määräaikaisen käräjätuomarin T11 virkasuhde Lapin käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
18.02.2019
Virasto:
Lapin käräjäoikeus

Lapin käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 virkasuhde. Tehtävä on tullut avoimeksi 1.1.2019. Tehtävä alkaa aikaisintaan 1.5.2019 ja viimeistään 1.7.2019. Tehtävä päättyy 30.11.2021.Virkapaikkana on käräjäoikeuden Rovaniemen kanslia.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Lapin käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 18.2.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on Valtakatu 17, 96200 Rovaniemi, sähköpostiosoite lappi.ko@oikeus.fi.

Virkasuhdetta voi hakea myös Valtiolle.fi-järjestelmän kautta ID 25-96-2019.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tiedustelut laamanni Jyrki Kiviniemi, p. 029 56 50155.

Rovaniemellä 31.1.2019

Laamanni Jyrki Kiviniemi

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 22.1.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

 
Julkaistu 31.1.2019