Määräaikainen maaoikeusinsinöörin T12 virkasuhde Lapin käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
11.10.2019
Virasto:
Lapin käräjäoikeus

Lapin käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi maaoikeusinsinöörin T12 palkkausluokan määräaikainen virkasuhde 1.1.2020 alkaen vuoden loppuun tai enintään siihen saakka, että virka täytetään vakituisesti. Virkapaikka on Rovaniemellä. Tehtävään kuuluu toimia myös Oulun käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörinä erikseen sovitulla tavalla.

Maaoikeusinsinöörin kelpoisuudesta säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Lapin käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 11.10.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on Valtakatu 17 96200 Rovaniemi, sähköposti lappi.ko@oikeus.fi.

Virkasuhdetta voi hakea myös Valtiolle.fi kautta ID25-668-2019.

Virkaan tai tehtävään voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Tiedustelut laamanni Jyrki Kiviniemi, jyrki.kiviniemi@oikeus.fi, 02956 50155.

Rovaniemellä 11.9.2019

Laamanni Jyrki Kiviniemi 
Julkaistu 11.9.2019