Maaoikeusasiat

Maaoikeus käsittelee kiinteistötoimituksista (kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetut halkomiset, lohkomiset ja rasitetoimitukset sekä lunastuslain ja maantie- ja yksityistielain mukaiset toimitukset) ja maakaaren mukaisista kirjaamisasioista (lainhuudot, kiinnitykset ja erityisten oikeuksien kirjaamiset) aiheutuvia valituksia ja kanteluita.

Julkaistu 22.9.2020