Tiedotteet

Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi pakolliseksi

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Lisätietoja

Summaariset riita-asiat keskitetään vuoden 2019 syyskuun alusta yhdeksään käräjäoikeuteen

SUMMAARISTEN RIITA-ASIOIDEN KÄSITTELY LAPIN KÄRÄJÄOIKEUDESSA 1.9.2019 LUKIEN

Riidattomien velkomisasioiden ja muiden summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Lapin käräjäoikeus on yksi näistä käräjäoikeuksista.

Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin summaarisissa riita-asioissa kuuluu Kainuun ja Lapin maakunnat.

Tämä tarkoittaa sitä, että Lapin käräjäoikeus käsittelee paitsi oman tuomiopiirin myös Kainuun käräjäoikeuden tuomiopiirin alueen summaariset riita-asiat.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Täten voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä.

Lisätetoja

Julkaistu 1.9.2019