Tiedotteet

Summaaristen riita-asioiden käsittely muuttuu 1.9.2019

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi pakolliseksi

Summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 voimaan tulevalla lainmuutoksella Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä näissä asioissa säädetään valtioneuvoston asetuksessa.

Lisätietoja

Summaariset riita-asiat keskitetään vuoden 2019 syyskuun alusta yhdeksään käräjäoikeuteen

Jutun R 17/983 (Kittilä-jutun) tiedote

Tiedote.pdf (pdf, 0.12 Mt)

Julkaistu 28.6.2019