Jordrättsärenden

Jordrätten behandlar besvär och käromål beroende på fastighetsförrättningar (klyvningar avsedda i fastighetsbildningslagen, styckningar och servitutförrättningar samt förrättningar enligt inlösningslagen och landsvägslagen och lagen om enskilda vägar) samt på registreringsärenden enligt jordabalken (lagfarter, inteckningar och anteckningar av särskilda rättigheter).

Tingsdomaren 029 56 50117
Jordrättsingenjören 029 56 50124
Tingssekreteraren 029 56 50123

Lapplands tingsrätts domkrets i ärenden som stadgas i jordrätten:

Kommuner i landskapet Kajanaland:

Hyrynsalmi, Kajana, Kuhmo, Paldamo, Puolango, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi och Vaala

Kommuner i landskapet Lappland:

Enontekis, Enare, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Sodankylä, Tervola, Torneå, Utsjoki och Ylitornio

Dessutom Kuusamo, Pudasjärvi och Taivalkoski.

 
Publicerad 5.3.2014