Lapin käräjäoikeudessa käytettäviä lomakkeita

Avioero

1. vaiheen avioerohakemus.pdf (pdf, 0.01 Mt) 2. vaiheen avioerohakemus.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Velkomus

Suppea haastehakemus (velkomus).pdf (pdf, 0.01 Mt) Suppea haastehakemus (huoneenvuokra-asia).pdf (pdf, 0.01 Mt)

Suppean haastehakemuksen voi toimittaa myös Oikeuslaitoksen tarjoaman sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelun kautta voidaan tehdä hakemuksia, joissa on 1 velkoja (kantaja) ja 1 tai useampi velallinen (vastaaja).

Oikeuslaitos - Sähköinen asiointi
 
Published 27.2.2014