Arkiv

Dokument från före detta Kemijärvis, Lapplands och Rovaniemis tingsrätt från åren 1970-2009 kan för närvarande beställas både från nuvarande Lapplands tingsrätts kanslier i Rovaniemi och Sodankylä. Äldre dokument finns på Uleåborgs landskapsarkiv. Bouppteckningar efter den 1.9.1994 finns dock på skattemyndigheten.

Före detta Rovaniemis och Kemijärvi tingsrättars dokument från åren 1970-2009 har flyttats till nuvarande Lapplands tingsrätts kansli i Rovaniemi.

På Sodankylä kansli finns före detta Lapplands tingsrätts dokument från åren 1970-2009 arkiverade.

Från och med år 2010 har alla Lapplands tingsrätts dokument arkiverats på Rovaniemis kansli.

På tingsrättens kansli i Rovaniemi finns även dokument i jordrättsärenden från år 1938.

Lagfarter och inteckningar samt övriga fastighetsärenden överflyttades den 1.1.2010 till Lantmäteriverket och samtidigt flyttades fastighetsärendenas arkiv enligt följande:

  • arkiv bildade innan den 1.12.1993 flyttades till landskapsarkivet i Uleåborg
  • arkiv bildade efter den 1.12.1993 flyttades till lantmäteriverket.

Uleåborgs landskapsarkivs kontaktuppgifter:
telefon 029 533 7230, fax (08) 556 1039
www.arkisto.fi.

 
Publicerad 1.3.2016