Delgivning och stämningsmän

Stämningsmännens verksamhetsområde är domkretsen för Lapplands tingsrätt.

Rovaniemis kansli

  • Juha Kauppi 029 56 50131, 040 549 9270
  • Riku Pitkäaho 029 56 50130, 040549 9273
  • Arto Ruutikainen 029 56 50132, 040 549 9271
  • Jarmo Tervola 040 549 9272

Sodankyläs kansli

  • Tarja Niemelä 029 56 50203, 040 549 9276
  • Tarja Autio 029 56 50230, 040 549 9275 (Ivalos sessionsplats)
 
Publicerad 3.2.2016