Käräjätuomarin T11 määräaikainen virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
29.12.2017
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 palkkausluokan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2018 – 31.8.2018.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Laamannille osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden Oulun kansliaan viimeistään 29.12.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on Rata-aukio 2, PL 141, 90101 Oulu, telekopio 029 564 9615. Sähköisesti hakemukset voi toimittaa osoitteella oulu.ko(at)oikeus.fi.

Tiedusteluihin vastaa laamanni Antti Savela puh 029 564 9619 tai hänen sijaisensa.


Oulussa 4.12.2017

laamanni Antti Savela


 
Julkaistu 4.12.2017