Kolme määräaikaista käräjätuomarin T11 palkkausluokan virkasuhdetta Oulun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
14.06.2019
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi kolme käräjätuomarin T11 palkkausluokan määräaikaista virkasuhdetta ajalle 1.8.2019 – 31.10.2019. Virkasuhteet voivat jatkua mahdollisesti vuoden loppuun.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Oulun käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden Oulun kansliaan viimeistään perjantaina 14.6.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Lisätietoja antaa laamanni Antti Savela puh. 029 564 9619 tai hänen sijaisensa

Oulun käräjäoikeudessa toukokuun 22. päivänä 2019.

Laamanni Antti Savela

 
Julkaistu 22.5.2019