Kolme määräaikaista käräjätuomarin T11 palkkausluokan virkasuhdetta Oulun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
09.12.2019
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi kolme käräjätuomarin T11 palkkausluokan määräaikaista virkasuhdetta ajalle 1.1.2020 – 31.5.2020, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes virkaan nimitetty ottaa viran hoitaakseen. Virkapaikkana virkasuhteissa on Oulun kanslia.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Oulun käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden Oulun kansliaan viimeistään 9.12.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja antaa laamanni Antti Savela puh. 029 564 9619 tai hänen sijaisensa

Oulun käräjäoikeudessa marraskuun 22. päivänä 2019.

Laamanni Antti Savela

 
Julkaistu 22.11.2019