Määräaikainen käräjätuomarin T13 palkkausluokan virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
07.06.2019
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T13 palkkausluokan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.7.2019 – 30.9.2019.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 7.6.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Lisätietoja antaa laamanni Antti Savela puh. 029 564 9619 tai hänen sijaisensa

Oulun käräjäoikeudessa toukokuun 22. päivänä 2019.

Laamanni Antti Savela

 
Julkaistu 22.5.2019