Määräaikainen käräjätuomarin T13 virkasuhde Oulun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
16.01.2019
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T13 palkkausluokan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2019 – 30.9.2019.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Korkeimmalle oikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 16.1.2019 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja antaa laamanni Antti Savela puh. 029 564 9619 tai hänen sijaisensa.


Oulun käräjäoikeudessa joulukuun 12. päivänä 2018.

Laamanni Antti Savela

 
Julkaistu 12.12.2018