Oulun käräjäoikeus kasvaa

Julkaistu 28.11.2017

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus yhdistetään Oulun käräjäoikeuteen. Näin päätti eduskunta viime viikon keskiviikkona pitkällisen valmistelun päätteeksi. Kysymys on laajasta käräjäoikeusverkoston kehittämishankkeesta, jossa käräjäoikeuksien määrää vähennetään nykyisestä 27:stä 20:een.

Pohjois-Suomesta lakkaa Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden lisäksi Kemi-Tornion käräjäoikeus, joka liitetään Lapin käräjäoikeuteen. Käräjäoikeus häviää myös Kokkolasta, kun Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus liitetään Pohjanmaan käräjäoikeuteen.

Uuden Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiri kattaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueen, jossa on asukkaita yli 400 000. Pohjoisin kunta rannikolla on Ii, koillisessa Kuusamo, idässä Vaala, etelässä Pyhäjärvi ja Reisjärvi ja rannikolla Kalajoki. Yrityssaneerausasioissa ja ulosottovalitusasioissa käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu tämän lisäksi koko laaja Lapin alue.

Mitä muutos merkitsee tällä alueella? Konkreettisimmin uudistus näkyy siinä, että nykyisistä Ylivieska-Raahen käräjäoikeuden kanslioista Raahen kanslia ja siellä oleva istuntopaikka lakkautetaan. Samoin lakkautetaan Oulun käräjäoikeuden nykyinen Kuusamon kanslia. Kuusamoon jäisi kuitenkin istuntopaikka. Pudasjärven istuntopaikka sen sijaan lakkautetaan kokonaan.

Uuden Oulun käräjäoikeuden pääkanslia ja istuntopaikka tulevat sijaitsemaan Oulussa, Oulun oikeustalolla Raksilassa. Käräjäoikeudella tulee olemaan kanslia myös Ylivieskassa, sillä paikalla, missä käräjäoikeuden kanslia on nykyisinkin. Ylivieskan kanslia järjestetään ns. täyden palvelun kansliaksi, eli sieltä saa samat palvelut kuin Oulun kansliastakin. Kuusamossa säilyy istuntopaikka virastotalolla, mutta nykyiset kansliapalvelut lakkaavat.

Jatkossa Raahessa ei siis saisi käräjäoikeuspalveluja lainkaan. Raahen alueen käräjäistunnot järjestetään tulevaisuudessa pääsääntöisesti Oulun oikeustalolla. Nykyisin Raahen istuntopaikalla käsitellyissä Kalajoen alueen asioissa käräjät pidettäisiin Ylivieskan istuntopaikalla. Pudasjärven asiat käsitellään Oulun oikeustalolla.

Uudistuksessa suurin menettäjä on luonnollisesti Raahen alueella asuvat, joiden asiointimatkat käräjille pitenevät. Toisaalta on huomattava, että käräjäoikeuspalvelut eivät ole esimerkiksi terveyskeskuspalveluihin rinnastettavia lähipalveluja. Enemmistö suomalaisista tai Suomessa asuvista taikka oleskelevista ei todennäköisesti asioi käräjäoikeudessa kertaakaan elämänsä aikana.

Uuden Oulun käräjäoikeuden henkilökunnan määrä kasvaa nykyisestä noin 90:stä runsaaseen 120:een. Tuomareita tulee olemaan yli 30, käräjänotaareita lähes 10, käräjäsihteereitä noin 60, haastemiehiä noin 15 ja muutamia pelkästään hallintotehtäviä tekeviä henkilöitä. Henkilöstömäärä on tässä vaiheessa vain suuntaa antava. Se tulee tarkentumaan jatkosuunnittelun aikana.

Miksi käräjäoikeuksia vähennetään? Maamme hallitus perusteli uudistusta ennen muuta talouden tiukentuvilla reunaehdoilla. Rahat eivät riitä nykyisen laajuisen käräjäoikeusverkoston ylläpitämiseen. Lähivuosina käräjäoikeuksissa tarvitaan isoja uudistuksia digitekniikan käyttöön ottamisessa ja turvallisuusjärjestelyissä, tämä kaikki maksaa paljon. Uudistuksen on katsottu myös parantavan lainkäytön laatua, sillä suuremmissa käräjäoikeuksissa tuomarit voivat esimerkiksi erikoistumalla kehittää syvempää erityisosaamista. Lainkäytön korkea laatu turvaa oikeusturvan toteutumista.

Uudistuksen tavoitteet ja perustelut ovat ymmärrettäviä. Se toteutuvatko ne, riippuu uudistuksen käytännön toteuttamisesta. Rakenteiden muuttamisen lisäksi on kyettävä uudistamaan yhdistyvien käräjäoikeuksien toimintatapoja ja toimintakulttuuria. Uskon, että tässä suhteessa uudella Oulun käräjäoikeudella on hyvät mahdollisuudet onnistua, sillä yhdistyvissä käräjäoikeuksissa on pitkät perinteet omaehtoiselle ja yhdessä toisten käräjäoikeuksien sekä sidosryhmien kanssa tehtävälle kehittämistyölle.

Käräjäoikeuksien yhdistyminen tapahtuu aikaisintaan vuoden 2019 alusta lukien. Oulun käräjäoikeudessa ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudessa on jo pitkään valmisteltu uudistusta. Siksi kaavailtu aikataulu sopii meille, vaikka selvältä näyttää, että uuden Oulun käräjäoikeuden toimitilakysymykset eivät tule olemaan lopullisesti ratkaistuja tuolla aikataululla.

Oulun oikeustalon perusparannus- ja uudistamishanke on kuitenkin jo vireillä ja etenemässä suotuisasti. Toimitilaongelmista johtuen on mahdollista, että Raahessa istutaan uudistuksen jälkeenkin käräjiä siirtymävaiheen ajan siihen saakka, kunnes Oulun oikeustalon istuntotilat on saatu uudistettua.

Oikeusministeriölle on esitetty eräiden muutoksen kohteena olevien käräjäoikeuksien taholta toive, että uudistuksen voimaantuloa lykättäisiin myöhemmäksi. Lain voimaantulon ajankohdasta päätetään lopullisesti siinä yhteydessä, kun tasavallan presidentti vahvistaa uudistusta koskevan lain. Tämä tapahtunee vielä tämän vuoden puolella.

Laamanni Antti Savela

Kommentit (1 kpl)

15.11.2018 klo 15:53 Jyrki V.

Toki mielenkiintoisia nämä tuomioistuimen hallintoa ja etenkin Oulun käräjäoikeuden laajenemista koskevat laamannin kirjoitukset.
Ehkä lukijat - ainakin minä - haluaisivat kuitenkin tietää mielenkiintoisimmista siviili- ja rikosjutuista, joita Oulun käräjäoikeus on käsitellyt ja ratkaissut. Samoin blogissa voitaisiin käsitellä ajankohtaisia oikeudenkäyntimenettelyä koskevia kysymyksiä, esimerkiksi todistusoikeuden uudistusta. Digikäräjät ovat erikoisuus, mutta tuo uudistus ei kuitenkaan muuttane kovin paljon itse jutun suullista käsittelyä(?); kyseessä lienee lähinnä teknisluontoinen uudistus.

Jätä kommentti

Tähdellä ( * ) merkityt kohdat ovat pakollisia.