Määräaikainen käräjäoikeuden laamannin D 20 virkasuhde

Viimeinen hakupäivä:
14.12.2020
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi määräaikainen laamannin D 20 virkasuhde 1.2.2021 lukien siihen saakka, kunnes virka täytetään, kuitenkin enintään 31.8.2021 saakka.

Käräjäoikeuden laamanni on päällikkötuomari. Päällikkötuomari huolehtii tuomioistuimen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Hän asettaa tuomioistuimen tulostavoitteet ja huolehtii niiden toteutumisesta. Päällikkötuomarin tulee valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta tuomioistuimen ratkaisuissa. Päällikkötuomari osallistuu lainkäyttöön siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvun 1 ja 3 §:ssä sekä 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa.

Hakuaika päättyy 14.12.2020 klo 16.15. Tarkemmat virkaa koskevat tiedot löytyvät valtiolle.fi -sivustolla julkaistusta hakuilmoituksesta.

Hakemuksen voi toimittaa sähköisesti valtiolle.fi -järjestelmän kautta (ID-numero 25-1094-2020). Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa hovioikeuteen muullakin tavalla. Hovioikeuden postiosoite on PL 8210, 96101 Rovaniemi, sähköpostiosoite rovaniemi.ho@oikeus.fi ja käyntiosoite Valtakatu 10 - 12.

Hakemukseen tulee liittää ajantasainen nimikirjanote tai tarvittavat todistukset tutkinnoista ja työkokemuksesta.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja virasta antaa kansliapäällikkö Hannu Gyldén, 029 56 41820, hannu.gylden@oikeus.fi.

Rovaniemen hovioikeudessa marraskuun 26. päivänä 2020

Kansliapäällikkö Hannu Gyldén

 
Julkaistu 26.11.2020