Saavutettavuusseloste

Oulun käräjäoikeuden saavutettavuusseloste

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee sivustoa oikeus.fi sekä Oulun käräjäoikeuden sivustoa https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Oulun käräjäoikeuden sivustoa ja sitä on päivitetty 23.9.2020. Koko oikeus.fi -saavutettavuusseloste löytyy osoitteesta: https://oikeus.fi/fi/index/palaute.html.stx

Sivuston saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio vuonna 2018.

Tässä selosteessa kerromme sivuston saavutettavuuden tilasta ja mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on sekä miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Sivuston saavutettavuuden tila

Vuonna 2018 tehdyn ulkopuolisen arvioinnin mukaan sivusto täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1). Olemme tehneet sivustolle arvioinnissa esiin tulleita saavutettavuuskorjauksia. Lisäksi havainnoimme itse sivuston saavutettavuutta ja korjaamme säännöllisesti sivustossa havaittuja saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelun keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Sisällöt ja toiminnallisuudet, jotka eivät ole saavutettavia

• Kontrastit: Kontrastit eivät täytä kaikilla sivuilla saavutettavuusvaatimuksia. (WCAG 1.4.3)

• Kuvien ja kaavioiden sisältämä tieto tekstivastineena: Kuvien ja kaavioiden tekstivastineissa puutteita. (WCAG 1.1.1)

• Näppäimistön fokus: Näppäimistökäyttäjien fokuksen erottuvuudessa on selainkohtaisia eroja. Jollain selaimilla fokus ei erotu riittävästi. (WCAG 2.4.7)

• Linkkien erottuminen sisällöistä: Osa linkeistä ei erotu riittävän selkeästi (WCAG 3.2.4)

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

• tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita.

• Tiedostoissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia muotoilupuutteita, esim. tyhjiä rivinvaihtoja ja otsikkotasoin merkkaamattomia otsikoita. (WCAG 1.3.1)

• Tiedostojen taulukkorakenteissa voi olla ruudunlukijakäyttöä haittaavia puutteita, esim. tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)

• Tiedostoissa voi olla alaviitteitä, joita ei ole linkitetty tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)

• Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukaisia. (WCAG 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11)

• Otsikkotasojen käytössä on puutteita. Nimilappuja ei ole kaikilta osin merkitty ohjelmallisesti. (WCAG 2.4.6, 4.1.1, 4.1.2)

• lomakkeet eivät ole kaikilta osin saavutettavia

• PDF-tiedostojen metatiedoissa voi olla puutteita

Oikeus.fin kokonaisuudistus ja kohtuuton rasite

Oikeus.fi -sivusto uudistetaan kokonaisuudessaan tämän vuoden loppuun mennessä ja Oulun käräjäoikeuden sivuston tämän yhteydessä. Savutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana osana sivuston kokonaisuudistusta.

Koska uusi sivusto on tarkoitus julkaista vain muutama kuukausi siirtymäajan jälkeen, vetoamme oikeus.fin saavutettavuuspuutteiden korjaamisessa nykyisille sivuille kohtuuttomana rasitteeseen. Taloudelliset ja henkilöresurssit kohdennamme uuden verkkosivuston saavutettavuuden varmistamiseen.

Verkkosivuston saavutettavuudesta tullaan teettämään uudistetun ulkopuolisen asiantuntija-arvion.

Saavutettavuuspalaute

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Kerrottehan, mitä sivua palautteenne koskee (https://oikeus.fi/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/). Voitte lähettää palautetta osoitteeseen saavutettavuus.om@om.fi. Tähän samaan osoitteeseen voitte lähettää viestiä, jos tarvitsemanne aineisto ei ole saavutettava.

Valvontaviranomainen

Jos huomaatte sivustolla saavutettavuusongelmia, antakaa ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi kulua 14 päivää. Jos ette ole tyytyväinen saamaanne vastaukseen tai ette saa vastausta kahden viikon aikana, voitte tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan, kuinka ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puh. 0295 016 000 (vaihde)

Tämä seloste on laadittu 23.9.2020. Seloste päivitetään sivuston uudistuksen yhteydessä vuoden loppuun mennessä.

 
Julkaistu 23.9.2020