Tiedote Oulun seksuaalirikosasioiden kahdeksasta tuomiosta

Julkaistu 12.7.2019

Oulun käräjäoikeus on 23.4. - 12.7.2019 välisenä aikana käsitellyt julkista keskustelua runsaasti herättäneet kahdeksan seksuaalirikosasiaa. Asiat käsiteltiin erillisissä oikeudenkäynneissä ja niistä annettiin erilliset tuomiot.

Kaikissa asioissa oli sama alaikäinen asianomistaja sekä syytettyinä kahdeksan vangittua vastaajaa. Yhdessä ja yksissä tuumin toimimista vastaajien kesken ei syyttäjä edes väittänyt tapahtuneen.

Tuomioiden lopputulokset olivat pääpiirteissään seuraavat:

Ensimmäinen tuomio 9.5.2019 (diaarinumero R 19/1346), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta neljäksi vuodeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 22000 euroa.

Toinen tuomio 14.5.2019 (R 19/1374), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kahdeksi vuodeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 8700 euroa.

Kolmas tuomio 5.6.2019 (R 19/1473), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin kolmeksi vuodeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingon-korvauksia yhteensä 17000 euroa.

Neljäs tuomio 7.6.2019 (R 19/1491), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä kolmeksi vuodeksi neljäksi kuukaudeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 19000 euroa.

Viides tuomio 20.6.2019 (R 19/1662), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin neljäksi vuodeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asian-omistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 22000 euroa.

Kuudes tuomio 9.7.2019 (R 19/1770), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta 4 vuodeksi 6 kuukaudeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 25000 euroa.

Seitsemäs tuomio 12.7.2019 (R 19/1799), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta 4 vuodeksi 2 kuukaudeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 23000 euroa.

Kahdeksas tuomio 12.7.2019 (R 19/1863), jolla vastaaja tuomittiin törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä raiskauksesta ja pahoinpitelystä 4 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi vastaaja velvoitettiin maksamaan alaikäiselle asianomistajalle vahingonkorvauksia yhteensä 23000 euroa.

Vastaajien syyksi luetut rikokset olivat tapahtuneet aikavälillä 4.8.2017 – 27.10.2018.

Kaikki tuomiot ovat lopputulosta lukuun ottamatta salaisia, mutta käräjäoikeus on laatinut jokaisesta tuomiosta julkisen selosteen.

Asiat käsiteltiin kahden tuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Kaikki käräjäoikeuden tuomiot olivat yksimielisiä.

Oikeudenkäynneissä puheenjohtajana on toiminut käräjätuomari Päivi Markus.

Sivun alkuun |