Summaaristen riita-asioiden käsittely Oulun käräjäoikeudessa 1.9.2019 lukien

Julkaistu 12.8.2019

Käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi.

Riidattomien velkomisasioiden ja muiden summaaristen riita-asioiden käsittely keskitetään 1.9.2019 alkaen yhdeksään käräjäoikeuteen. Oulun käräjäoikeus on yksi näistä käräjäoikeuksista.

Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiri summaarisissa riita-asioissa on Oulun käräjäoikeuden pääsääntöinen tuomiopiiri, johon kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

Sähköinen asiointi on säädetty 1.9.2019 alkaen pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimivalle yksityishenkilölle, joka voi toimittaa haastehakemuksensa käräjäoikeuteen myös jatkossa paperisena tai sähköpostin liitetiedostona. Täten voi menetellä poikkeuksellisesti myös silloin, kun haastehakemusta ei voida laatia sähköisessä asiointipalvelussa tai Santra-järjestelmässä.

Lisätietoa poikkeustilanteista ja sähköisestä asioinnista

Lisätietoja:
Summaaristen asioiden yksikön lähiesimies, käräjäsihteeri Eeva Luostari (puh. 029 56 49816)Summaaristen asioiden vastuutuomari, käräjätuomari Sakri Taskila (puh. 029 56 49636)
Osaston johtaja Heikki Juntunen (puh. 029 56 49572)

Sivun alkuun |