Yllytyksestä törkeään petokseen ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua

Julkaistu 24.1.2020

Oulun käräjäoikeus on 17.1.2020 antanut tuomion asiassa R 17/155/768.

Oikeudenkäynnissä yhtenä kysymyksenä on ollut rahapelien pelaamisesta saadun hyödyn valtiolle menettämistä koskenut vaatimus. C:n on katsottu syyllistyneen 1.6.2013-1.8.2016 isovanhempiensa A:n ja B:n yllyttämiseen.

C oli pelannut eri pelitiliensä kautta rahapelejä. Pelaamisesta katsottiin tulleen valtiolle tuomittavaa rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä, vaikka C oli joutunut siirtämään jatkuvasti rahaa pelitileilleen. Rikoshyödyn määräksi arvioitiin 30.000 euroa, mikä määrä C tuomittiin menettämään valtiolle.

A ja B tuomittiin kahdesta törkeästä petoksesta ja kolmestatoista petoksesta 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Heidän kohdallaan petosrikoksilla saatujen lainojen yhteismäärä oli n. 91.000 euroa, pienimmän lainan ollessa 100 euroa ja suurimman 35.000 euroa. Lainoista takaisin maksamatta oleva rahamäärä on n. 83.000 euroa.

C tuomittiin yllytyksestä törkeään petokseen ja yllytyksestä kahdeksaan petokseen 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja sen ohessa 90 tunnin yhdyskuntapalveluun. C:n tahallisuus ei kattanut kaikkea sitä menettelyä, mikä luettiin A:n ja B:n syyksi. C:n kohdalla yllytysten kattama rahamäärä oli yhteensä n. 61.000 euroa ja niistä takaisin maksamatta oleva määrä 55.000 euroa.

Asiassa on laadittu tiedote, koska asia on herättänyt julkisuuden kiinnostuksen ja kun rahapeleihin liittyvät ongelmat ovat olleet loppuvuonna 2019 laajasti julkisuudessa.

Tuomio voidaan lähettää sähköisesti. Tilaukset Oulun käräjäoikeuden sähköpostiin.

Käräjätuomari Heikki Sneck (0295649419)