Tiedote koronavirusepidemian johdosta

Julkaistu 24.3.2020

Käräjäoikeuden toiminta on yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja sen on huolehdittava ihmisten ja yhteisöjen oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös käräjäoikeuden on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Käräjäoikeus voi joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että asioiden käsittelyä joudutaan lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Käräjäoikeus viestii toiminnastaan omilla palvelusivuillaan, sosiaalisen median kanavilla ja suorilla yhteydenotoilla vireillä olevien asioiden asianosaisiin.

Istuntokäsittelyt

Mikäli olet sairauden, karanteenin tai muun vastaavan syyn vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteyden asian käsittelijään saa aina myös kutsusta ja käräjäoikeuden palvelusivulta löytyvän sähköpostiosoitteen kautta.

Istuntokäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Poikkeusoloista huolimatta oikeudenkäynteihin liittyviin määräaikoihin ei ole säädetty muutoksia tai poikkeuksia. Tuomioistuimen kutsujen ja kehotusten sisältö on ennallaan, ellei kutsun tai kehotuksen saaneelle ole muuta ilmoitettu. Laiminlyönnit voivat johtaa kutsuissa ja kehotuksissa mainittuihin seuraamuksiin.

Lisätietoa istuntokäsittelystä antavat myös kutsussa mainitut yhteyshenkilöt. Lisätietoja voi kysyä myös kutsusta ja käräjäoikeuden palvelusivuilta löytyvän käräjäoikeuden sähköpostiosoitteen kautta.

Muu asiointi käräjäoikeudessa

Asiointi käräjäoikeuteen samoin kuin asiakirjojen toimittaminen käräjäoikeuteen suositellaan tapahtuvaksi sähköpostitse

Kirjaamo oulu.ko@oikeus.fi

Riidattomat velkomusasiat oulu_summaariset.ko@oikeus.fi

Haastemiehet oulu_haastemiehet.ko@oikeus.fi

Käräjäoikeuden asiakaspalvelupisteet, jotka sijaitsevat Oulussa ja Ylivieskassa, toimivat 23.3.2020 alkaen toistaiseksi siten, että asiakkaat voivat jättää käräjäoikeudelle osoitettuja asiakirjoja kummassakin asiakaspalvelupisteessä olevaan lukittuun postilaatikkoon. Postilaatikon yhteydessä on tiedusteluja ja neuvonnan saamista varten puhelinnumerot sekä käräjäoikeuden virastosähköpostin osoite. Asiakaspalvelupisteiden postilaatikot tarkistetaan ja tyhjennetään jokaisena arkipäivänä klo 12.00 ja klo 16.15. Suurempien asiakirjamäärien toimittamisesta käräjäoikeuteen tai asiakirjojen noutamisesta käräjäoikeudesta tulee sopia etukäteen käräjäoikeuden Oulun kirjaamon (puh. 029 564 9688) tai Ylivieskan asiakaskanslian kanssa (puh. 029 564 9417).

Käräjäoikeuden puhelinnumerot ovat

029 56 49688 Kirjaamo, arkisto- ja asiakirjatilaukset, laskutus

029 56 49417 Ylivieskan asiakaskanslia, avioeroasiat

029 56 49583 Haastemiesten päivystys

029 56 49574 Istunnot, käräjäpäivystys

029 56 49578 Hakemusasiat, velkajärjestelyt, konkurssiasiat, sakonmuunnot

029 56 49600 Hakemusasiat (joissa väliaikaismääräyksiä), lähestymiskieltoasiat, kirjallisen menettelyn rikosasiat, sakkovalitus-asiat

029 56 49562 Muut rikosasiat

029 56 49683 Lapsioikeudelliset asiat, riita-asiat, maaoikeusasiat, tuomioistuinsovittelu, ulosottovalitukset, yrityssaneerausasiat

Tartunnalta suojautuminen käräjäoikeudessa

Käräjäoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Käräjäoikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Käräjäoikeudessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

Mikäli Sinut on kutsuttu käräjäoikeuteen asianosaisena, todistajana tai kuultavana ja tunnet flunssan oireita tai muita koronavirustartuntaan liittyviä oireita, ota viipymättä yhteyttä kutsusta ilmenevään käräjäsihteeriin.