Käräjätuomarin määräaikainen T11 palkkausluokan virkasuhde Oulun käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
08.06.2020
Virasto:
Oulun käräjäoikeus

Oulun käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi käräjätuomarin T11 palkkausluokan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.7.2020 – 31.12.2020. Virka on viraston yhteinen. Laamanni päättää virkapaikasta, joka voi olla käräjäoikeuden Oulun kanslia tai Ylivieskan kanslia.

Tuomareiden kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Oulun käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Oulun käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään 8.6.2020 ennen virka-ajan päättymistä. Käräjäoikeuden postiosoite on PL 141, 90101 Oulu, sähköpostiosoite oulu.ko@oikeus.fi ja käyntiosoite Rata-aukio 2, Oulu.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Lisätietoja antaa laamanni Antti Savela puh. 029 564 9619 tai hänen sijaisensa.

Oulun käräjäoikeudessa toukokuun 25. päivänä 2020.

 
Julkaistu 25.5.2020