Asiakaspalvelu

Aukioloajat kello 08.00 - 16.15

Mi­kä­li yhteydenottonne kos­kee vi­reil­lä ole­vaa asiaa, asian kä­sit­te­li­jän suo­ra puhelinnu­me­ro löytyy yleen­sä kä­rä­jäoi­keu­den lä­het­tä­mis­tä asia­kir­jois­ta.


Yleiskanslia

Puhelin 029 56 47110

Telekopio 029 56 47175

Virastoposti: paijat-hame.ko(at)oikeus.fi

- kirjaamo

- asiakirjojen vastaanotto, tilaukset ja lunastukset

- kansliatuomiot

- tyytymättömyyden ilmoitukset ja valituskirjelmät


Hakemusasiat

Puhelin 029 56 47120

Telekopio 029 56 47178

Sähköposti paijat-hame_hakemusasiat.ko(at)oikeus.fi

- holhousasiat

- perheoikeudelliset asiat

- perintöasiat

- asiakirjan kuolettamisasiat


Insolvenssiasiat

Puhelin 029 56 47140

Telekopio 029 56 47178

Sähköposti paijat-hame_hakemusasiat.ko(at)oikeus.fi

- velkajärjestely- ja yrityssaneerausasiat

- konkurssiasiat

- ulosottovalitusasiat


Riidattomat velkomusasiat

Puhelin 029 56 47150

Telekopio 029 56 47177

Sähköposti paijat-hame_summaariset.ko(at)oikeus.fi


Pakkokeino- ja lähestymiskieltoasiat

Puhelin 029 56 47040

Telekopio 029 56 47123

Sähköposti paijat-hame_pakkokeinot.ko(at)oikeus.fi


Haastemiehet

Puhelin 029 56 47061

Telekopio 029 56 47062

Sähköposti paijat-hame_haastemiehet.ko(at)oikeus.fi


Laskutus

Puhelin 029 56 47110

Telekopio 029 56 47175

Sähköposti: paijat-hame.ko(at)oikeus.fi
 
Julkaistu 31.8.2018