Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.2.2018 lukien käräjätuomarin T 13 virka

Viimeinen hakupäivä:
31.07.2017
Virasto:
Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.2.2018 lukien käräjätuomarin T 13 virka.

Kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava käräjäoikeuden kirjaamoon viimeistään maanantaina 31.7.2017 ennen virka-ajan päättymistä. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden postiosoite on Askonkatu 9, PL 3, 15101 Lahti ja sähköpostiosoite paijat-hame.ko@oikeus.fi

Tiedustelut laamanni Jukka Heikkilä, puhelin 029 56 47100.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 16.6.2017

Laamanni Jukka Heikkilä

 
Julkaistu 16.6.2017