Käräjätuomarin T 13 virka Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa

Viimeinen hakupäivä:
26.02.2018
Virasto:
Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa julistetaan haettavaksi 1.2.2018 avoimeksi tuleva käräjätuomarin T 13 virka. Viran kelpoisuusvaatimukset säädetään tuomioistuinlain 10 luvussa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudelle osoitetut kirjalliset hakemukset on toimitettava Päijät-Hämeen käräjäoikeuden kansliaan viimeistään 26.2.2018 ennen virka-ajan päättymistä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeuden postiosoite on Askonkatu 9, 15100 Lahti ja sähköpostiosoite on paijat-hame.ko(at)oikeus.fi

Tuomarinvalintalautakunta on julkaissut seuraavat ohjeet tuomarin viran hakijoille https://oikeus.fi/

tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinvalintalautakunta_0/ohjeitatuomarinviranhakijoille.html

Tiedusteluihin vastaa laamanni Jukka Heikkilä, puhelin 029 56 47100.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa 23.1.2018

Jukka Heikkilä

Laamanni

 
Julkaistu 23.1.2018